​En fuglerede i skorstenen kan være yderst livsfarlig, da det kan medføre tilstopning og dermed kultilteforgiftning i boligen eller en skorstensbrand.

​Risikoen for allikerreder er især stor ved skorstene, der er tilsluttet automatisk fyrede anlæg såsom oliefyr, gasfyr, træpillefyr m.m.

Hos Skorstensfejer Børge Petersen tilbyder vi at fjerne reden fra skorstenen og montere en fuglerist, der fremadrettet forhindrer alliker og andre fugle at bygge reder i skorstenen.

Læs artikel om, hvor farlige fugleredder i skorstenen kan være: ​Alliken kan slå dig ihje​l.

Kontakt os på telefon 57 84 47 47, hvis du har mistanke om reder i skorstenen eller ønsker du at forebygge problemet, så kommer vi forbi og monterer fugleriste. ​